Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistförbundets frilanspodd

Dec 16, 2021

"Jag tjänade ungefär som en Foodorabud, eller mindre än ett Foodorabud", svarar litteraturkritiken Rasmus Landström i Journalistförbundets frilanspodd på frågan om vad han tjänade förra året och tillägger att arvodena för litteraturkritiker ligger kvar på samma nivåer som på 1980-talet. 

Rasmus Landström...